فکر کردن به کارهایی که انجام نداده‌اید فقط باعث بی‌انگیزگی و افت اعتماد به نفس شما می‌شود.

فقط به این فکر کنید که چطور از این فرصت باقیمانده  استفاده کنید و نهایت استفاده را از آن ببرید. گذشته‌ها گذشته. از اینکه به چه برنامه‌ای خوب عمل نکرده‌اید یا چه کاری می‌توانستید بکنید چیزی بدست نمی‌آورید پس فقط به کنکور و روزهایی که دارید فکر کنید. از این فرصت کوتاه استفاده کنید و جمع بندی نهایی را انجام دهید.

نظرات شما