از مطالعه در حالتهای که به بدن شما آسیب می‌رساند خودداری کنید.

به حالتهای نشستن،دراز کشیدن و … در هنگام مطالعه دقت کنید. راحتی بدن هنگام مطالعه لازم است اما بعضی از حالتها به بدن آسیب می‌رساند. نباید به خاطر کنکور و مطالعه کنکور به خدوتان آسیب بدنی یا روحی برسانید. اگر از نظر فیزیولوژی حالت بدنی شما هنگام مطالعه ایراد دارد آنرا برطرف کنید. چند روز اول عادت به حالت جدید مشکل است اما عادت می‌کنید و بدن شما در طولانی مدت آسیب نمی‌بیند.

نظرات شما