با تلقین به خودتان و در نظر گرفتن نکات قوتتان روحیه دهید.

شک و تردید جزئی از روند سال آمادگی کنکور است و هر چه به روز کنکور نزدیک‌تر می‌شویم میزان شک و تردید دانش‌آموزان بیشتر می‌شود. همچنین با توجه به زمان زیادی که در حال درس خواندن و آماده شدن برای کنکور هستند، خستگی و گاهی پریشانی در آنها دیده می‌شود. بهتر است برای اینکه در ادامه راه کم نیاورید روحیه خود را افزایش دهید. برای اینکار هیچکس بهتر از خودتان نیست. به خود اعتماد داشته باشید و سعی کنید به خود تلقین کنید که می‌توانید در این مدت باقی مانده بهترین حالت خود را داشته باشید. از نظر روانشناسی قویترین تلقین، تلقین به خود است. هر روز از خواب که بیدار می‌شوید با جملات مناسب به خود روحیه دهید.

نظرات شما