باید با برنامه ورزشی و رعایت موارد بهداشتی برای امسال، تندرستی خود را تفویت کنید.

باید با برنامه ورزشی و رعایت موارد بهداشتی برای امسال، تندرستی خود را تفویت کنید. هر بار که سرما بخورید دو تا پنج روز برنامه مطالعه شما مختل می‌شود. اگرچه احتمال اینکه در سال بیمار نشوید کم است اما می‌توانید تعداد وشدت بیمار شدن را کم کنید. برای اینکار باید به سلامت جسمی خود اهمیت دهید و موارد مربوط به آن را رعایت کنید.

نظرات شما