اشکالات در پاسخ دادن به سوالات از درک نادرست یا متوجه نشدن نکته یا نکات درسی بوجود می‌آید.

اشکالات در پاسخ دادن به سوالات از درک نادرست یا متوجه نشدن نکته یا نکات درسی بوجود می‌آید. وقتی به سوالی پاسخ نادرست می‌دهید، این اشکال برملا می‌شود. توجه کنید که پاسخ به سوالات تستی، نیاز به درک تشریحی سوالات نیز دارد. پس اشکالهای تشریحی خود را نادیده نگیرید. رفع اشکالات بهترین راه برای درک درست مطالب است. معمولا اولین بار پاسخهای ما به سوالات کاملا درست نیست. این اشکالات به ما نشان می‌دهد که برای تسلط بر موضوع درسی باید چکار کنیم و رفع آنها باعث تسلط بهتر ما بر موضوع می‌شود.

نظرات شما