از مهم ترین ویژگی های محیطی و سیماهای زمین شناختی بیشتر آتشفشان ها وجود چشمه‌های آب گرم آبفشان، دهانه و مخروط آتشفشانی است. چشمه‌های آب گرم از ویژگی‌های هیدرولوژیکی و سیماهای زمین گرمایی هستند در بسیاری مناطق نظیر دماوند و سبلان دیده می‌شوند. بهره برداری از آتشفشان ها   بهره برداری از ویژگی‌های طبیعی […]

 

از مهم ترین ویژگی های محیطی و سیماهای زمین شناختی بیشتر آتشفشان ها وجود چشمه‌های آب گرم آبفشان، دهانه و مخروط آتشفشانی است. چشمه‌های آب گرم از ویژگی‌های هیدرولوژیکی و سیماهای زمین گرمایی هستند در بسیاری مناطق نظیر دماوند و سبلان دیده می‌شوند.

بهره برداری از آتشفشان

بهره برداری از آتشفشان ها

 

بهره برداری از ویژگی‌های طبیعی آتشفشانی

 

مهم ترین استفاده از انرژی زمین گرمایی جهت گرمایش، تولید برق، آب درمانی، کشاورزی، پرورش آبزیان و توریسم می‌باشد.

 

بلایای همراه آتشفشان

 

یکی از انواع به خصوص فوران و انفجارات آتشفشانی و آذرآواری ، مخلوطی از گازهای داغ و خاکستر داغ ریز به نامNuee Ardente می‌باشد که بسیار کشنده است. این ابرهای سوزان (Glowing Clouds) بسیار گرمند و در داخل ابر دما تا 1000 درجه نیز می‌رسد و با سرعتی حدود صد کیلومتر درساعت روان می‌شوند. و گازهای مختلف آتشفشانی نظیر CO2 و بخار آب که سمی نیستند ولی گازهای CO سولفور ، اسید کلریدریک نسبتا خطرناک و سمی‌اند. بیشتر مرگ و میر حاصل از آتشفشان هنگامی است که نوع فوران انفجاری و همراه با ذرات آذرآواری باشد.

بهره برداری از آتشفشان

 

 

پیش بینی فعالیت آتشفشان

 

از نظر فعالیت آتشفشان ها به سه گروه فعال، خاموش یا مرده و خفته (Dormant) آتشفشان فعال اخیرا فوران کرده باشد. آتشفشانی که به تازگی فوران نداشته و تحت تأثیر فرسایش زیاد بوده است (خاموش) و آتشفشانی که به تازگی فوران کرده باشد و از نظر فرسایش تازه به نظر برسد از نوع غیرفعال و یا خفته است اما دارای پتانسیل فعالیت می‌باشد.

 

پیش درآمدهای آتشفشانی

 

آتشفشان های مهم به طور آنی اتفاق نمی‌افتند این قبیل فوران ها با یک سری تغییرات محیطی همراهند از قبیل زمین لرزه، تغییر شکل زمین، پدیده‌های زمین گرمایی و تغییرات شیمیایی متأسفانه چنین پدیده‌هایی همیشه اتفاق نمی‌افتند.

 

از این رو پیش بینی اکثر آتشفشان ها قدری مشکل است. بررسی‌های دیگر پیش بینی آتشفشان را توسط رفتار حیوانات قبل از وقوع آتشفشان حکایت می‌کند.

 

عکس‌العمل در برابر پیش بینی فوران

 

تخلیه منطقه تا زمان کاهش فرونشست فعالیت آتشفشانی است. پیش بینی دقیق و ارزیابی صدمات خصوصا در مورد آتشفشان هایی که مدت زیادی فعال نبوده‌اند بسیار دشوار است این امر به دلیل نبود سوابق تاریخی و مقایسه آن ها با اطلاعات موجود است.

نظرات شما