این دیوار بلند در کشور هلند قرار دارد و ۳۷ مترارتفاع دارد و سطح بالایی دیوار ۱۱ متر از قاعده آن دورتر است .

این دیوار بلند در کشور هلند قرار دارد و ۳۷ مترارتفاع دارد و سطح بالایی دیوار ۱۱ متر از قاعده آن دورتر است . مردم علاقه مند می توانند با تهیه بلیط از این دیوار بالا بروند وحس کوه نوردی را تجربه کنند .

کشورهلند کاملا مسطح است و در کنار دریا قرار گرفته است و این دیوار جبران کمبود کوه را در آن کشور می کند .

 

 

۱-۱ ۱-۲

نظرات شما