۴ اشتباه کنکوریها در مورد خواب و بیدارشدن

چهار اشتباه در مورد خواب و بیدارشدن است که بعضی دانش‌آموزان کنکوری انجام می‌دهند. این ۴ مورد عبارتند از:

  •  صبحانه ناقص یا حذف شده کاهش قدرت یادگیری در صبح
  •  صرف نهار زیاد و حجیم بروز خستگی و کسلی در ساعت ۹ تا ۱۱
  •  خواب آلودگی پس از نهار خوردن شام دیر هنگام خواب نا آرام
  •  خستگی هنگام بر خواستن از خواب در صبح روز بعد
نظرات شما