به درسهای که در آن یاد نگرفتن یک مبحث باعث می‌شود که نتوانید مباحث بعدی را به درستی یاد بگیرید، درسهای با مباحث رنجیره‌ای می‌گوییم.

به درسهای که در آن یاد نگرفتن یک مبحث باعث می‌شود که نتوانید مباحث بعدی را به درستی یاد بگیرید، درسهای با مباحث رنجیره‌ای می‌گوییم. نمونه این درسها ریاضیات است. اگر چه در این دروس هم مباحثی هستند که به هم نیاز ندارند و می‌توان به طور موازی آنها را یاد گرفت اما اکثر مباحث زنجیره‌ای هستند. در برنامه ریزی برای این دروس باید به این نکته توجه کنید که نمی توانید بدون یاد گرفتن یک مبحث وارد مباحث بعدی شوید. پس وقت کافی برای یادگیری هر مبحث را به آن اختصاص دهید و سعی نکنید به سرعت از مبحثی رد شوید چون تمام خواندنهای بعد از آن را هم تباه می‌کند. اگر در وقت اختصاص داده شده نتوانستید به خوبی مبحث را یاد بگیرید برنامه خود را تغییر دهید و وقت دیگری برای خواندن آن اختصاص دهید تا مسیر یادگیری شما برقرار بماند.

نظرات شما