یک دفتر صدبرگ تهیه کنید. دو سه برگ اول آن را سفید بگذارید. سپس هر دو صفحه مقابل را هم به یک هفته اختصاص دهید. در سمت راست آن جدولی به شرح زیر رسم کنید و سمت چپ آن را که صفحه ارزیابی و تصمیم نام دارد سفید بگذارید تا نکات ویژه ای را که […]

یک دفتر صدبرگ تهیه کنید. دو سه برگ اول آن را سفید بگذارید. سپس هر دو صفحه مقابل را هم به یک هفته اختصاص دهید. در سمت راست آن جدولی به شرح زیر رسم کنید و سمت چپ آن را که صفحه ارزیابی و تصمیم نام دارد سفید بگذارید تا نکات ویژه ای را که بعد به آن اشاره خواهد شد، در آن بنویسید.

 

در صورتی که در طول سال برنامه ی آموزشی یا فوق برنامه ای علاوه بر مطالعه درسی و کنکور دارید، در پایان ستون ذکر کنید. (مانند: کلاس، کامپیوتر، زبان، فعالیت ورزشی یا هنری)

 

اغلب توصیه به داوطلبان کنکور، بر این است که در سال آمادگی برای کنکور فعالیت های فوق برنامه ی خود را به حداقل برسانند، یا کاملاً قطع کنند.

 

فعالیت های ورزشی و هنری در سال جاری، تا حدی که سبب شادابی جسم و روح شود مفید و لازم است، در غیر این صورت وقت گیر خواهند بود.

 

شروع هر هفته را روز شنبه در نظر بگیرید و پایان هفته را روز جمعه، تکمیل جدول را باید از همین امروز شروع کنید و حتی یک روز را هم نباید از دست دهید.

 

مثلاً امروز که چهارشنبه است، جدول را از ستون چهارشنبه به بعد تکمیل کنید و شروع کار را به تعویق نیندازید، لازم نیست تمام خانه های مربوط به دروس مختلف هر روز پر شود زیرا شما نمی توانید تمام دروس را در یک روز مطالعه کنید.

 

ساعات شروع و پایان مطالعه را لازم نیست بنویسید. زمان مطالعه ی هر درس از لحظه ای شروع می شود که شما کتاب را باز می کنید و زمانی خاتمه می یابد که کتاب را می بندید.

 

کارهای متفرقه ای که در بین مطالعه انجام می دهید، جزؤ ساعات مطالعه محاسبه نمی شود و باید از آن کسر شود.

 

جمع ساعات مطالعه را در پایان هر روز محاسبه و ثبت کنید، در غیر این صورت ارزش کارتان از بین می رود، زیرا بدانید هر روز به نسبت روز قبل چه میزان مطالعه کرده اید تا در روز بعد کمیت و کیفیت روند مطالعه افزایش یابد.

 

اگر روزی اصلاً درس نخواندید، در خانه جمع همان ستون با خودکار قرمز یک صفر بزرگ بگذارید.

 

حتی الامکان هر شب برای روز بعد برنامه ای تنظیم و معلوم کنید فردا قصد دارید چه دروسی را مطالعه کنید.

 

در ردیف ما قبل آخر ستون جمع، مجموعه ی ساعات مطالعه ی هر هفته را ثبت کنید. این عدد برای شما اهمیت زیادی دارد و باید آن را برای هفته ی بعد به خاطر داشته باشید تا بهتر کار مطالعه را دنبال کنید.

 

هم چنین میانگین ساعات روزهای هفته نیز برای شما اهمیت زیادی دارد. برای به دست آوردن آن مجموعه ساعات مطالعه هفته را بر هفت تقسیم کنید. از این طریق سعی کنید میزان مطالعه هر روز را از میانگین هفته قبل بالاتر ببرید.

 

این روش برنامه ریزی برای مطالعه و به ویژه آمادگی برای کنکوراست.

 

70838afd71d490a118e0e82bb625d708

این روش ممکن است با آن چه در ذهن شماست یا روش های ابتدایی مرسوم برنامه ریزی فردی تفاوت های زیادی داشته باشد، اما پس از مطالعه ی آن درمی یابید که کاملاً عملی و مفید بوده و تمام جوانب یک یادگیری مطلوب را داراست.

 

در این روش با استفاده از دقیق ترین دستاوردهای روانشناسی یادگیری می توانید به بهترین شکل از توان و استعداد خود بهره بگیرید تا موفقیت، از آن شما شود.

نظرات شما