اگر دلیل واضحی برای نگران شدن در مورد درس و کنکور ندارید، نگران نباشید.

بهترین بازدهی درسی زمانی رخ می‌دهد که با خیال راحت درس بخوانید، با آرامش استراحت کنید و از برنامه درسی خودتان لذت ببرید. اگر چه حجم کتابها برای کنکور زیاد است اما وقت هم در طول سال به میزان کافی دارید و اگر درس بخوانید فرصت خواندن، یادگیری و مرور همه درسها را پیدا می‌کنید. پس نگران کمبود وقت نباشید و در برنامه درسی عجله نکنید. با آرامش کارها و برنامه هایتان را پیش ببرید و مطمئن باشید که آرامش شما به شما کمک بسیار زیادی می‌کند.

نظرات شما