بهترین برنامه ریز برای هر فردی خودش است. وقتی برای درس خواندن برنامه ریزی می‌کنید با توجه به کشش فکری و مغزی خود این کار را انجام دهید.

بهترین برنامه ریز برای هر فردی خودش است. وقتی برای درس خواندن برنامه ریزی می‌کنید با توجه به کشش فکری و مغزی خود این کار را انجام دهید. مغز هر فرد توان شخصی برای یادگیری دارد و مدت مخصوصی می‌تواند فعالیت پیوسته یادگیری را انجام دهد. پس از پایان این مدت زمان، یادگیری کاهش پیدا کرده و حواستان پرت می‌شود. این مدت به تمرکز شما هم بستگی دارد. درس خواندن را با توجه به این مدت انجام دهید تا بیشترین بازدهی را برای شما داشته باشد. مثلا اگر می‌بینید که مدت یک ربع ساعت خوب یاد می گیرید و بعد از آن یادگیریتان مختل می‌شود برنامه خود را بر اساس دوره های یک ربع ساعتی برنامه ریزی کنید. با این نوع برنامه ریزی بهترین خواندن مفید برایتان ایجاد می‌شود.

نظرات شما