خیلی از شما دانش آموزان که به دنبال کسب رتبه های سه رقمی در کنکور هستید و این سوال برایتان پیش می آید که برای کسب رتبه سه رقمی در کنکور رشته تجربی باید چه درصدهایی را بدست آوردید.

خیلی از شما دانش آموزان که به دنبال کسب رتبه های سه رقمی در کنکور هستید و این سوال برایتان پیش می آید که برای کسب رتبه سه رقمی در کنکور رشته تجربی باید چه درصدهایی را بدست آوردید.

یراس مثال این آمار اعلام شده توسط سازمان سنجش کشور،در هفته نامه پیک سنجش،مورخ ۱ دیماه ۱۳۹۳ است.

درصد های رتبه های زیر ۱۰۰۰ در سال ۹۳-رشته تجربی

نام درس میانگین بالاترین درصد کمترین درصد
ادبیات ۷۳ ۱۰۰ ۳۶
عربی ۸۲ ۱۰۰ ۲۱
دین و زندگی ۶۹ ۱۰۰ ۲۱
زبان ۷۴ ۱۰۰ ۰
زمین شناسی  ۷  ۶۹  ۵-
ریاضی  ۵۷  ۱۰۰  ۱۰
زیست شناسی  ۷۶  ۱۰۰  ۱۴
فیزیک  ۸۰  ۱۰۰  ۱۷
شیمی  ۶۸  ۱۰۰  ۲۲

 

درصد رتبه های زیر ۱۰۰۰ در سال ۹۲-رشته تجربی

نام درس میانگین بالاترین درصد کمترین درصد
ادبیات ۸۵/۶۴ ۹۲ ۷۰/۲۶
عربی ۶۹/۷۵ ۱۰۰ ۱۶
دین و زندگی ۸۸/۷۹ ۱۰۰ ۴۰/۴۱
زبان ۴۹/۶۸ ۱۰۰ ۰
زمین شناسی ۵۳/۱۲ ۷۰ ۴-
ریاضی ۷۳/۶۸ ۱۰۰ ۱۰
زیست شناسی ۸۹/۷۵ ۹۶ ۷۰/۴۲
فیزیک ۷۲/۷۶ ۱۰۰ ۹۱/۱۸
شیمی ۴۲/۷۵ ۱۰۰ ۴۰

 

همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنید، در میان درصدهای مختلف قبول شدگان نتایج جالبی وجود دار. برای مثال در این جدول کسانی توانسته اند رتبه های سه رقمی کسب کنند که در درسی مثل ریاضی تنها ۱۴ درصد گزینه ها را درست پاسخ داده اند. یا برای مثال در بین قبول شدگان افرادی هم وجود دارند که درس زبان را با صفر درصد تمام کرده اند!

از جدول بالا دو برداشت می توانید داشته باشید:
۱- اینکه به درصدهای بالا فکر کنید و بگویید کسب این رتبه برای من امکانپذیر نیست!
۲- یا اینکه به مجموعه درصدهای مختلف فکر کنید و برای رسیدن به موفقیت تلاش!

حالا و با مشاهده جدول بالا فکر می کنید شما جز کدام دسته خواهید بود؟ آیا هنوز هم به توانایی های خود برای قبولی در کنکور شک دارید؟

نظرات شما