شما باید علاوه بر برنامه‌ریزی پیشرفت درسی، برای پیشرفت ذهنی خود هم برنامه داشته باشید.

مهمترین برنامه‌ریزی در کنکور برنامه برای روند پیشرفت در کار است. منظور این است که علاوه بر اینکه در درسهای مختلف مطالب مطالعه شده را زیادتر کنید، خودتان را هم از نظر ذهنی و روانی آماده‌تر کنید. برای این نوع آمادگی باید روند پیشرفت فردی خود را در نظر داشته باشید. البته این پیشرفت خطی و یکسان نیست و در دوره‌های مختلف با توجه به اتفاقات روزمره و شرایط تغییر می‌کند. این نوع برنامه‌ریزی، روی کاغذ انجام نمی‌شود بلکه باید در ذهن خودتان، شرایط خودتان را بررسی کنید و پیشرفت یا پسرفت در هر دوره را محاسبه کنید. در بعضی دوره‌ها بازدهی مطالعه شما بالا می‌رود و در بعضی دوره ‌ها پایین می‌آید. شما باید علت هر کدام را در ذهن و خاطراتتان جستجو کنید و با توجه به آن سعی کنید شرایط خودتان را بهتر و خودتان را آماده‌تر کنید.

نظرات شما