بهتر است بعد از خواندن مطلب برای تست زنی عجله نکنید.

بلافاصله بعد از خواندن مطلب به سراغ تست زنی آن مطلب نروید. بهتر است ابتدا حداقل ۵ سوال آن مبحث را به روش تشریحی حل کنید تا مفاهیم و جوابها در ذهن شما تثبیت شود.  بعد از اینکه سوالاتی را به صورت تشریحی حل کردید به سراغ تست زنی برای یادگیری بروید.

نظرات شما