تلاش لازمه موفقیت است.

برای موفق شدن باید تلاش کرد. اگرچه امکانات در دسترس برای موفقیت مهم است اما تلاش مهمترین و پایه‌ای ترین عامل موفقیت است. بدون تلاش هیچ موفقیتی وجود ندارد. برای موفقیت در رقابت کنکور هم باید تلاش کنید. با برنامه ریزی درس بخوانید و منظم باشید.

نظرات شما