محاسبه ابعاد دقیق خورشید کار ساده‌ای نیست، اما گرفتگی ۲۱ آگوست ۲۰۱۷ فرصتی مناسب را برای تصحیح محاسباتی که دانشمندان تاکنون انجام داده‌اند فراهم خواهد آورد.

تعداد زیادی از دانشمندان باور عمیق دارند که خورشید از آنچه محاسباتشان نشان می‌دهد بزرگتر است. دانشمندان ابعاد خورشید را با دقت ابعاد زمین و ماه نمی‌شناسند.

خاویر جوبیر مدلی دقیق را از خورشید‌گرفتگی‌ها و ماه‌گرفتگی‌ها خلق می‌کند که با تلفیق با داده‌های گوگل مپ محل دقیق افتادن سایه خورشید روی زمین و شکل هر گرفتگی در هر نقطه از زمین را مشخص می‌کند.

جوبیر و ارنی رایت از ناسا،نحوه مطابقت خورشیدگرفتگی‌ها با داده‌های به دست آمده از رصدخانه دینامیک خورشیدی را مورد مطالعه قرار داده‌اند. در این رصدخانه ابزاری برای عکسبرداری از خورشید اختصاص داده شده که در این عکس‌ها هر پیکسل به اندازه مساحت منطقه‌ای روی سطح خورشید است.

به گفته ارنی رایت، اندازه‌گیری این فاصله‌ها سخت‌تر از چیزی است که تصور می‌شود. بدین گونه نیست که یک خط‌کش در کنار عکس‌ها قرار دهید و بفهمید که خورشید چقدر بزرگ است. رصدخانه دینامیک خورشیدی دقت لازم برای دریافتن اندازه واقعی خورشید را ندارد. جوبیر نیز معتقد است تطبیق دادن تصاویر گرفتگی‌ها با مدلسازی آنها تنها زمانی معنی‌دار می‌شوند که شعاع خورشید چند صد کیلومتر افزایش پیدا کند. وی می‌گوید یک جای کار می‌لنگد، اما فقط تا همین حد می‌دانم.

پیدا کردن اندازه دقیق خورشید کاری بس دشوار است. اما تنها زمانی که می‌شود به دقیق‌ترین اندازه‌گیری نزدیک شد، زمانی است که ابعاد و مقیاس‌های خورشید را با مشاهدات و مدل‌های رایانه‌ای به دست آمده از خورشیدگرفتگی‌ها مطابقت دهند.

در حال حاضر دانشمندان به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری برای رصد بهتر و نزدیک‌تر خورشید طی کسوف‌های آینده، به خصوص خورشیدگرفتگی پیش رو که ۲۱ آگوست رخ خواهد داد و یکی از کامل‌ترین و نادرترین کسوف‌های تاریخ خواهد بود، هستند.

ممکن است دانشمندان با انجام این اقدامات و به کارگیری چنین تمهیداتی سرانجام بتوانند یک اندازه قابل اعتماد و اتکا برای ستاره بزرگ منظومه شمسی پیدا کنند.

شعاع خورشید از گذشته‌ ۶۹۶ هزار کیلومتر محاسبه شده‌است، این اندازه فوتوسفر خورشید است، بدنه اصلی که طول موج‌های آن از روی زمین قابل مشاهده‌است. این محاسبه اولین بار در سال ۱۸۹۱توسط اخترشناسی آلمانی به نام آرتور آورز انجام شد و به عنوان اندازه استاندارد خورشید برای مدت‌ها قابل استناد بود.

اما در سال ۲۰۱۵ اتحادیه بین‌المللی نجوم واحدی براساس شعاع خورشید تعریف کرد که براساس مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۸ انجام گرفته‌بود،‌مقدار شعاع ۶۹۵۷۰۰ کیلومتر مشخص شده‌بود؛ تا اخترشناسان بتوانند از این واحد برای محاسبه ابعاد دیگر ستاره‌ها در جهخان استفاده کنند.

اما واقعیت این است که تلاش‌ها برای محاسبه شعاع دقیق خورشید هرگز به تعیین اندازه‌ای دقیق، به دقت ابعاد زمین یا ماه منجر نشده‌است.

نظرات شما