نگرش مثبت باعث کاهش اضطراب و افزایش اعتماد به نفس می‌شود.

حتما جمله «هر جور فکر کنی همونجوری پیش میاد» را شنیده‌اید. تقریبا می‌توان گفت این جمله درست است. بهتر است شما هم در کارهای خودتان نگرش خوب داشته باشید و نگاهتان مثبت باشد. این طور نگاه کردن به مسائل اعتماد به نفس شما را افزایش داده و اضطراب شما را کاهش می‌دهد. فقط تلاش کنید این نگرشتان با واقعیت فاصله زیاد نداشته باشد.

در جلسات امتحان هم نگرش مثبت به خودتان داشته باشید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

نظرات شما