دور آخر ماراتون کنکور است با تمام توان تلاش کنید.

اگر مسابقات دو استقامت را دیده باشید می‌دانید که دوندگان استقامت در دور آخر با نهایت سرعتی که می‌توانند می‌دوند. یک ماه باقیمانده تا کنکور دور آخر ماراتون کنکور است. باید با نهایت توان خود در این یک ماه تلاش کنید. به این ترتیب می‌توانید بهترین نتیجه را از تلاش یکسال خود بگیرید. به خود انگیزه دهید تا در این یک ماه از سستی دور باشید و تلاشهای خود را هدر ندهید.

نظرات شما