هر دانش‌آموزی در طول سال روزهای ویژه‌ای دارد که در آنها کم درس می‌خواند یا اصلا درس نمی‌خواند.

وقتی برای سال کنکوری برنامه ریزی می‌کنید باید امکان اینکه در بعضی روزها نمی‌توانید درس بخوانید را هم در نظر بگیرید. همچنین شرایط روزهای ویژه که در آنها امکان درس خواندن کم است را هم باید لحاظ کنید. این اتفاقات طبیعی است برای همه پیش می‌آید فقط باید تا حد امکان تاثیر آنها روی برنامه‌ریزی را کم کرد و آنها را جبران کرد.

نظرات شما