می‌توانید با تغییرات و تشویقهای کوچک رفتاری اعتمادبه‌نفس خودتان را بالا ببرید.

وقتی لحظه به لحظه به خود اشراف داشته باشید به راحتی به ایرادها و نکات منفی خود پی می برید و در راستای برطرف کردن آن ها تلاش می کنید. هر روز صبح که از خواب برمی خیزید به خود بگویید من امروز موفق تر از دیروز هستم. از رفتارهایی مانند تنبلی، بی‌انگیزگی و … که به شما حس بدی می‌دهند پرهیز کنید. خودتان را قوی حس کنید نه ضعیف. سعی کنید در هر کار کوچکی که انجام می‌دهید بهترین باشد مثلا در هر مطلبی که می‌خوانید بهترین یادگیرنده باشید و در هر تستی که می‌زنید بهترین تست زنی را داشته باشید. با هر کار کوچک موفقی به خودتان آفرین بگویید. با چنین رفتارهای کوچکی اعتماد به نفستان بالا می‌رود.

نظرات شما