کارهای کوچک اگر مستمر باشند و درست انجام شوند نتایج بسیار مهمی ایجاد خواهند کرد.

کارهای بزرگ از جمع شدن و همسویی کارهای کوچک نتیجه می‌شود پس باید به انجام کارهای کوچک بپردازید. مثلا امروز یک درس از ادبیات را می‌خوانید. این یک کار کوچک است اما آن را درست انجام دهید. پس از انجام درست همین کارهای کوچک در گذر زمان متوجه می‌شوید که چه نتایج حیرت انگیزی کسب کرده‌اید.

نظرات شما