محققان تکنیکی جدید را ابداع کرده‌اند تا با کمک آن مدت زمان زنده ماندن باکتری‌های بیماری‌زای موجود در عطسه و سرفه را در محیط بررسی کنند.

باکمک گرفتن از این تکنیک محققان دریافتند باکتری pseudomonas aeruginosa که در ایجاد عفونت‌های بیمارستانی نقش دارد، می‌تواند تا ۴۵ دقیقه پس از خروج از بدن به واسطه عطسه یا سرفه، زنده باقی بماند.

این باکتری نوعی بیماریزای رایج و مقاوم در برابر دارو است و می‌تواند انواع بیماری‌های عفونی بیمارستانی را در افراد ایجاد کند. باکتری معمولا در افراد بیمار منجر به بروز بیماری‌های جدید می‌شود و باوجود اینکه به‌خوبی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته‌است،‌ محققان به خوبی نمی‌دانند عطسه یا سرفه چگونه می‌تواند آنها را در محیط پراکنده سازد.

محققان دانشگاه فناوری کوئینزلند برای بررسی این موضوع تکنیکی به نام سیستم تجسس قطرات تنفسی متوالی یا TARDIS را ابداع کردند که به آنها امکان می‌دهد چگونگی پراکنده شدن ذرات معلق ناشی از عطسه یا سرفه،‌چگونگی چسبیدن آنها به سطوح و مدت زمان بقای آنها را مورد بررسی قرار دهند.

به گفته محققان ذرات ناشی از سرفه بلافاصله پس از خروج از دهان و برخورد با هوا خشک و خنک شده و به ذرات معلق سبکی تبدیل می‌شود که به راحتی می‌توانند شناور باقی بمانند. این ذرات همچنین به تدریج در تماس با اکسیژن تجزیه می‌شوند و هرچه ذره بزرگتر باشد، مدت زمان تجزیه آن طولانی‌تر خواهد شد.

محققان دریافتند بیشتر باکتری‌های درون ذرات خشکیده طی ۱۰ ثانیه از بین می‌روند اما زیرمجموعه‌های کوچکتر از باکتری‌ها نیمه‌عمری برابر ۱۰ دقیقه دارند و بیشتر زنده می‌مانند. اگرچه دانشمندان نمی‌دانند چرا این باکتری‌ها بیشتر زنده می‌مانند،‌اما احتمال می‌دهند این پدیده با مکان شکل‌گیری ذرات در درون سیستم تنفسی بدن و ابعاد ذرات در ارتباط باشد.

به گفته محققان احتمال دارد مقدار باکتری‌های موجود در ذراتی که در مناطق مختلف سیستم تنفسی ایجاد می‌شوند با یکدیگر متفاوت باشند و همین موضوع آنها را در برابر تجزیه شدن مقاوم می‌سازد.

نظرات شما