بعضی باورها درباره تحوه ورزش کردن وجود دارد که درست نیستند. در این سری از مقالات با این باورها آشنا می‌شوید.

«شنا کردن برای کاهش وزن عالی است.»

درست است که شناکردن به افزایش ظرفیت شش‌ها و بزرگ کردن ماهیچه‌ها بسیار کمک می کند و استرس های اضافی بدن را از بین می برد، اما تا وقتی که برای ساعت‌ها شنا نکرده اید، شناکردن به کاهش وزن بدن کمکی نمی‌کند.

به علت اینکه خاصیت شناوری و رانش آب، بدن شما را حمایت می‌کند، فعالیت بدنی شما هنگام راه رفتن در آب کمتر از راه رفتن در شرایط عادی می‌شود.

وقتی از آب بیرون می‌آیید، احساس گرسنگی شدیدی می کنید که ممکن است موجب شود که بیشتر از حالت معمولی غذا بخورید و این موضوع، پیروی از یک رژیم غذایی را سخت می‌کند.

نظرات شما