در چنین حالتی به خود مسلط باشید چون بعد از چند دقیقه شرایط عوض می‌شود.

مغز هم مثل عضلات طول می‌کشد تا گرم شود. به همین دلیل گاهی در ابتدای امتحان مغزمان درست کار نمی‌کند و مطالب خوانده شده یادمان نمی‌آید. در چنین حالتی به خود مسلط باشبد چون این حالت موقتی است. چند دقیقه بعد مغز به روال پاسخگویی برمی‌گردد و شما همه چیزهایی که خوانده‌اید (البته اگر درست خوانده باشید) یادتان خواهد آمد. اما اضطراب این حالت را تثبیت می‌کند و باعث می‌شود اختلال کاری مغز تا پایان آزمون ادامه پیدا کند. پس به خود مسلط و مطمئن باشید و آزمون را ادامه دهید.

نظرات شما