داشتن اهداف بزرگ و سخت و تلاش برای رسیدن به آن باعث موفقیت شما می‌شود.

برای موفقیت باید اهداف بزرگ داشت. اگر چه گفته می‌شود که سنگ بزرگ نشانه نزدن است اما در برنامه ریزی بلند مدت چنانچه انسان کوشا و منظمی باشید می‌توانید اهدافی را برای خود انتخاب کنید که رسیدن به آنها سخت یا خیلی سخت است. وقتی برای چنین اهدافی برنامه ریزی و تلاش می‌کنید حتی اگر به آنها نرسید هم می‌توانید نتیجه خوبی از تلاشتان بگیرید. مثلا کسی که برای رتبه‌برتر شدن در کنکور برنامه ریزی کرده و مطابق برنامه برای رتبه برتر شدن تلاش کرده حتی اگر رتبه برتر هم نشود می‌تواند در رشته و دانشگاه دلخواه قبول شود.

نظرات شما