مجموعه‌ای از تلسکوپ‌های رادیویی که محدوده آن‌ها هزاران مایل بوده و از مرکز مدیریت آرایه در سوکورو، نیومکزیکو و از راه دور کنترل می‌شوند، محدوده‌ای به اندازه ۶۶۰۰۰ سال نوری از زمین را تا یک منطقه تشکیل ستاره در نزدیکی لبه طرف دیگر کهکشان، اندازه‌گیری کرده‌اند.

ستاره شناسان می گویند که امیدوارند تا بتوانند نقاط بیشتری در اطراف کهکشان را اندازه‌گیری کنند تا یک نقشه از آن را در دهه آینده ایجاد کنند.
آن‌ها تاکنون موفق به اندازه‌گیری ۲۰۰ نقطه شدند.
“آلبرتو ساننا” از موسسه آلمانی ماکس پلانک گفت که آن‌ها با استفاده از “آرایه خط پایه بسیار بزرگ” (Very Long Baseline Array) که به اختصار VLBA نامیده می‌شود، توانستند از مرکز مدیریت آرایه در سوکورو به صورت دقیق‌تری اندازه این کهکشان را به نمایش بگذارند.
آرایه خط پایه بسیار بزرگ سامانه‌ای شامل ۱۰ رادیو تلسکوپ است که از مرکز مدیریت آرایه در سوکورو، نیومکزیکو مدیریت می‌شود و بخشی از رصدخانه ملی رادیویی آمریکا (NRAO) به‌شمار می‌رود.
این محققان می‌گویند بیش از ۱۰۰ نقطه باید از نیمکره جنوبی زمین اندازه‌گیری شود، بنابراین در آینده برای استفاده از تلسکوپ در آنجا باید به استرالیا سفر کرد.
اگر چه داده‌های مرتبط با اندازه‌گیری ۶۶۰۰۰ سال نوری در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ جمع‌آوری شده، اما این تیم از آن زمان به بعد وقت خود را برای تجزیه و تحلیل آن داده‌ها صرف کرده است.

نظرات شما