هیچ‌ کس نمى‌تواند نقش مدرسه‌ خوب را در تربیت و پیشرفت تحصیلى دانش‌آموزان نادیده بگیرد. مدارس خوب از کادر مدیریت با تجربه و علاقه‌مند برخوردارند و به همین‌‌دلیل، هم معلمان و مربیان واجد شرایط، علاقه‌مند و مجرب را انتخاب خواهند نمود و هم در برنامه‌ریزى آموزشى پویا و کارساز مشارکت و اهتمام مى‌نمایند. از همه […]

هیچ‌ کس نمى‌تواند نقش مدرسه‌ خوب را در تربیت و پیشرفت تحصیلى دانش‌آموزان نادیده بگیرد. مدارس خوب از کادر مدیریت با تجربه و علاقه‌مند برخوردارند و به همین‌‌دلیل، هم معلمان و مربیان واجد شرایط، علاقه‌مند و مجرب را انتخاب خواهند نمود و هم در برنامه‌ریزى آموزشى پویا و کارساز مشارکت و اهتمام مى‌نمایند.

از همه مهم‌تر در نظارت بر برنامه‌ها و ارزش‌یابى از آن ها، به صورت مستمر اقدام خواهند کرد. به همین دلیل نوع مدرسه و شرایط و ویژگى مربیان و معلمان مدرسه، در نحوه‌ى تربیت و زیر ساخت شخصیت دانش‌آموزان و توفیقات تحصیلى و رفتارى آنان نقش اساسى و بنیادین خواهد داشت.

 

برنامه‌ریزى براى امور آموزشى فرزندان در منزل

داشتن برنامه و نهادینه نمودن آن، رمز موفقیت براى هر فرد در زندگى شخصى و اجتماعى به شمار مى‌آید. فرزندان ما براى انجام تحصیلات خود از برنامه‌اى خاص در مدارس تبعیت مى‌نمایند. تکمیل کننده‌ى برنامه‌ى تحصیلات فرزندانمان در مدرسه، داشتن برنامه‌ایى منظم در خانه براى انجام تکالیف و مرور برنامه‌هاى مدرسه است.

عادت دادن به تبعیت از برنامه‌هاى منظم براى درس خواندن، پایه‌ى توفیقات تحصیلى آنان را فراهم خواهد نمود. این امر باید با مشارکت و نظر مثبت و مبتنى بر رغبت آنها فراهم گردد.

فرزندان ما وقتى از مدرسه به خانه بر مى‌گردند، حدود یک الى دوساعت نیاز به تأمین نیازهاى اولیه از جمله غذا و استراحت دارند، بنابراین نباید در بدو ورود و بدون انجام استراحت لازم، از آنان بلافاصله توقع انجام کار درسى داشت و برعکس حتى چنانچه خود آنان بخواهند بلافاصله به امور درسى و آموزشى خود مشغول گردند، باید به آنان توصیه نمود که ابتدا نیازهاى اولیه‌ى خود را مرتفع و قدرى استراحت نموده و سپس به امور آموزشى خود بپردازند. بعد از یکى دو ساعت استراحت، فرصت لازم براى انجام برنامه در منزل فرا مى‌رسد.

دانش‌آموزان دوره‌ى ابتدایى یک الى دو ساعت باید به انجام تکالیف درسى و مرور برنامه‌هاى آموزشى بپردازند. این میزان مى‌تواند به صورت غیرپیوسته و به صورت دوره‌هاى نیم ساعته انجام گیرد، اما باید با نظارت والدین و با کیفیت لازم صورت پذیرد.

انجام برنامه‌ى اوقات فراغت است. فرزند ما روزانه دو الى سه ساعت باید در روز به انجام برنامه‌ى مورد علاقه‌ى خود بپردازد. این برنامه مى‌تواند به دنبال انجام امور آموزشى و بصورت پاداش براى حسن انجام آن ها صورت گیرد. باید به خاطر داشت که اوقات فراغت فرزند با توجه به علاقه و رغبت او صورت پذیرد نه آنچه والدین دوست دارند.

نهایتاً کودکان ما بعد از امور آموزشى و اوقات فراغت حدود دو ساعت را باید صرف شام و امور شخصى و بهداشتی خود نمایند و استراحت به رختخواب بروند، زیرا آنان به حدود هشت ساعت استراحت و خواب نیازمندند و چنانچه این میزان استراحت نکنند و شب دیرتر از وقت عادى بخوابند، در روز بعد با حالت خستگى قادر نخواهند بود با نشاط و سرزندگى تلاش تحصیلى خویش را آغاز کنند و کارشان بهره‌ورى لازم را نخواهد داشت.

 

20150623121138193_23234

انتخاب مدرسه

آشناکردن دانش‌‌آموزان به پذیرش درس خوانده و انجام تکالیف

براى فرزندان ما انجام تکالیف درسى و امور آموزشى در محیط خانه باید به صورت یک فرهنگ درآمده و به عنوان یکى از برنامه‌هاى عادى روزانه براى آنان نهادینه گردد.

یک راهِ انجام تکالیف، پاداش و یا به قول بعضى از متخصصان، عامل تقویت‌کننده‌ى رفتار است و راه دیگر نیز آشنا نمودن دانش‌آموزان با اثرات و نتایج درس‌خواندن و انجام تکالیف است، فرزندان ما باید از روى منطق درک کنند که چرا باید تکالیف خود را به خوبى انجام دهند و چرا باید خوب درس بخوانند.

آن ها باید مزایاى درس خواندن و توفیقاتى را که از این راه متوجه آنان خواهد شد، بدانند و این امر باید با زبان منطقى و نه از روى جبر و الزام براى آنان تشریح گردد. در این صورت آن ها با آشنایى و عنایت لازم، به انجام تکالیف و درس خواندن اقدام، اهتمام و مشارکت خواهند نمود.

به زبان واضح، درسى که از روى اجبار و الزام خوانده شود و تکالیفى که با این شیوه انجام گیرد، آثار تربیتى لازم را نخواهد داشت.

نظرات شما