داوطلبان چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی شنبه ۶ شهریور می توانند فرم انتخاب رشته خود را ویرایش کنند. به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبانی که در مهلت مقرر نسبت به انتخاب رشته – محل در چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی اقدام کرده اند، می توانند از فرصت ویرایش فرم انتخاب […]

داوطلبان چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی شنبه ۶ شهریور می توانند فرم انتخاب رشته خود را ویرایش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبانی که در مهلت مقرر نسبت به انتخاب رشته – محل در چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی اقدام کرده اند، می توانند از فرصت ویرایش فرم انتخاب رشته استفاده کنند.

داوطلبان می توانند از ساعت ۹ صبح روز شنبه ۶ شهریور تا ساعت ۱۹ همان روز با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به ویرایش فرم انتخاب رشته محل خود اقدام کنند.

چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی اردیبهشت ماه با رقابت ۱۴ هزار نفر برگزار شد و در نهایت بیش از ۶ هزار نفر مجاز به انتخاب رشته شدند و بیش از ۳ هزار نفر در این دوره پذیرفته می شوند.

نظرات شما