ـــ هنگام حمله اسکندر به ایران سرداری به نام آتورپات از آذربایجان کنونی دفاع کرد ونگذاشت این ناحیه به دست دشمن بیفتد.از آن زمان به بعد اسم این منطقه را آتورپاتکان گذاشتند که با گذشت زمان به آذربادگان وآذربایجان تبدیل شد. ـــ اولین روزنامه(کاغذ اخبار)به مفهوم امروزی درزمان محمدشاه قاجار منتشر شد.  ـــ تقویم شمسی درسال ۴۷۱شمسی […]

ـــ هنگام حمله اسکندر به ایران سرداری به نام آتورپات از

آذربایجان کنونی دفاع کرد ونگذاشت این ناحیه به دست دشمن

بیفتد.از آن زمان به بعد اسم این منطقه را آتورپاتکان گذاشتند

که با گذشت زمان به آذربادگان وآذربایجان تبدیل شد.

ـــ اولین روزنامه(کاغذ اخبار)به مفهوم امروزی درزمان

محمدشاه قاجار منتشر شد.

 ـــ تقویم شمسی درسال ۴۷۱شمسی با همکاری ۸تن ازدانشمندان

به سرپرستی حکیم عمر خیام تنظیم گردیده است.

ـــ  ماوراءالنهر نام قدیمی (ترکستان) است.

ـــ  نخستین اروپایی که هند را فتح کرد اسکندرمقدونی است.

ـــ کلمه مغولی(تومان) در تقسیمات لشکری به ۱۰۰۰۰سرباز

گفته می شود و فرمانده آنرا امیر تومان می نامند.

ـــ  ایرانیان در زمان کوروش اولیّن مردمانی بودند که مس را

کشف کردند.

 ـــ  پیمان نامه صلح ورسای باعث پایان یافتن جنگ جهانی اوّل

شد.

ـــ اولیّن سکه ایرانی ( دریک ) از جنس طلا ودر زمان

داریوش هخامنشی ساخته شد.

ـــ زادگاه  نادرشاه دستگرد از توابع درگز خراسان است.

 ـــ نام قدیمی استانبول قسطنطنیه بوده است.

ـــ بزرگترین موزه جهان موزه بریتانیا در لندن است.

ـــ طاق کسری یا ایوان مداین در تیسفون بوده است.

 ـــ آقامحمدخان قاجار بدستور عادل شاه مقطوع النسل شد.

 ـــ چنگیزخان ،مخوف ترین وسنگدل ترین فاتح تاریخ، ضجه

و زاری زنها و اسیران را موسیقی روحنواز می شمرد!

ـــ  درجنگ جهانی اوّل برای تهیه مهمات از شاه بلوط هندی

استفاده می شد. از این گیاه ،استون استخراج می شد که مادّه

اصلی برای تهیه سلاحهای جنگی است.

ـــ اولین مخترعان شیشه هندیان قدیم بوده اند.

ـــ سازمان صلیب سرخ جهانی را مردی سویسی به نام

(هانری دونان) در سال ۱۳۸ پیش تأسیس کرد.

ـــ طراح شهربغداد فردی ایرانی به نام سهل بن سرخسی است.

ـــ نام قدیم ترکیه روم شرقی و عثمانی بوده است.

نظرات شما