در بعضی روزها فشار روحی شما زیاد می‌شود. بهتر است در چنین روزهایی کارهایی را انجام دهید که فشار روی شما را کم می‌کند.

کنکور یک رقابت استقامتی است. در رقابتهای استقامتی کسانی برنده هستند که بتوانند آهسته و پیوسته پیشرفت کنند. با توجه به تفاوت این نوع رقابتها با شبهای امتحان باید بدانید که نباید فشار بیش از حد به خود بیاورید. فشار بیش از حد شما را در انتهای مسیر خسته و نا امید خواهد کرد. جدا از اینکه احتمال بیماری و ناراحتیهای روحی را بالا می‌برد. اصل مدارا با خود در کنکور یعنی با حداکثر توان خود درس بخوانید اما خودتان را اذیت نکنید. گاهی باید فشار روی خودتان را کم کنید. مثلا وقتی از نظر روحی ضعیف شدید بهتر است به  یک مهمانی فامیلی بروید یا به یک بازی با همسالان بپردازید یا کار دیگری که باعث کاهش فشار و استرس می‌شود انجام دهید.

توجه کنید که این توصیه به معنای ول کردن درس و برنامه نیست و فقط می‌توانید در چنین روزهایی کمی از ساعات مطالعه کم کرده به باشگاه یا مهمانی بروید. این توصیه ها را دست آویز درس نخواندن و تنبلی نکنید. و همچنین توجه کنید که این موارد در بعضی روزها اتفاق می افتد، نه در همه یا اغلب روزها.

نظرات شما