ما تا ابد روی زمین نیستیم. اگر شما همیشه به خواسته های خود برسید دیگر انگیزه ای برای شما وجود نداشت كه سعی و تلاش كنید تا رؤیاهایتان به واقعیت تبدیل شود. همه به انتهای جاده زندگی خواهیم رسید و در آن لحظه به پشت سر خود نگاه می كنیم تا به داستانی كه خلق […]

ما تا ابد روی زمین نیستیم. اگر شما همیشه به خواسته های خود برسید دیگر انگیزه ای برای شما وجود نداشت كه سعی و تلاش كنید تا رؤیاهایتان به واقعیت تبدیل شود. همه به انتهای جاده زندگی خواهیم رسید و در آن لحظه به پشت سر خود نگاه می كنیم تا به داستانی كه خلق كرده ایم بنگریم.

ولی اكنون در قسمت هیجان انگیز داستان قرار دارید. شما می توانید داستان پرمعنا و باارزشی خلق كنید كه قهرمان متفكر و كاردان آن خودتان هستید. از همین امروز شروع كنید. این مهم نیست كه تا این لحظه چه كرده اید. می توانید بهتر و بیشتر از این تلاش كنید. شاید تا به حال به اهداف بزرگی و با ارزشی دست پیدا كرده باشید. خوب اكنون وقت آن است كه به راه خود ادامه دهید

 

 

f4fb04db82e4f709d6796e2e10b4c640

 

داستان زندگی شما تمام نشده است. شما باید آن را تمام كنید. هر انتخابی كه می كنید هر عملی كه انجام می دهید باعث ادامه داستان می شود. امروز می خواهید به داستان زندگی خود چه چیزی اضافه كنید.

آیا شما مانند اكثر مردم  می خواهید به یك هدف دست پیدا كنید یا رویایی را دنبال می كنید. اما هنوز یك اقدام قاطع انجام نداده اید؟ اكثر مردم در زندگی خود رؤیاهای بزرگی دارند اما برای رسیدن به آرزوی خود اقدامی نمی كنند. و امید در ذهن آنها كمرنگ می شود و این تفكر كه در ذهن آنها نقش می بندد كه رؤیاهایشان هیچگاه نمی تواند رنگ واقعیت بگیرد. آنها به زندگی گذشته خود می نگرند و آنچه می بینند با ناامیدی ساخته اند.

این اتفاق برای شما نخواهد افتاد. شما یكی از معدود افرادی هستید كه فقط در رؤیا سیر نمی كنند بلكه عمل می كنند تا آنرا به واقعیت تبدیل كنند.

پشیمانی یكی از حالتهای غم انگیز و تأسف آور مغز است. غم انگیز چون جلوی تكامل را می گیرد و تكامل همان چیزی است كه وجود هر شخصی بدنبال آن است. تأسف آور برای اینكه می توانست این طور نباشد شما هنوز وقت و منابع لازم را در اختیار دارید (تا زنده هستید.) تا بتوانید زندگی را كه می خواهید بسازید. به خود بگویید: «من برای همیشه وقت ندارم اگر می خواهم این كار را انجام بدهم باید آن را انجام دهم.»

هیچ زمانی بهتر از اكنون نیست. اكنون بهترین زمان برای شروع است. لازم نیست كه كل زندگی خود را تغییر دهید. یك گام كوچك در جهت درست  كاری است كه باید انجام شود. این مهم نیست كه در زندگی چه می خواهید، شما می توانید آن را بدست آورید. اما باید این فرآیند را آغاز كنید. امروز زمان را پیدا كنید تا هدف خود را به حركت در آورید.

 

نظرات شما