بهتر است بعضی اوقات برای یادگیری بهتر از قلم و کاغذ استفاده کنید.

یکی از بهترین راههای یادگیری هر مطلب نوشتن آن مطلب است. سعی کنید در هنگام مطالعه از قلم و کاغذ استفاده کنید. هم برای خلاصه نویسی و نت برداری و هم مطالب یادگیری شده را چرکنویس کنید. به این معنی که ابتدا مطلب را یاد گرفته یا به خاطر بسپارید و سپس سعی کنید آنرا روی کاغذ بنویسید. حواستان باشد که نوشتن مطلب روی کاغذ همزمان با خواندن نه تنها باعث یادگیری بهتر نمی‌شود بلکه یادگیری را ضعیف‌تر می‌کند. البته درسهای مانند ریاضی و فیزیک فرق دارند و باید همزمان با یادگیری روی کاغذ بنویسد تا درک کنید و سپس  بار دیگر از حفظ روی کاغذ بنویسید تا مطلب کاملا جا بیفتد. اگر وقت دارید و یادگیری‌تان ضعیف است این روش را هم امتحان کنید.

نظرات شما