استراحت های بین مطالعه به معنای تلف کردن وقت نیست بلکه همین استراحت ها می تواند بازده مطالعاتی شما را افزایش دهد.

استراحت های بین مطالعه به معنای تلف کردن وقت نیست بلکه همین استراحت ها می تواند بازده مطالعاتی شما را افزایش دهد. پس استراحت های بین مطالعه را جدی بگیرید. درضمن نباید تصور کنید که فقط در صورت خستگی باید استراحت کنید، بلکه اگر خسته هم نشدید حتما” باید وقفه ای در مطالعه هایتان ایجاد کنید.
سه زمان اصلی برای استراحت های بین مطالعه پیشنهاد می شود:


۱- استراحت های درون بازه مطالعه
۲-استراحت های بین دو درس
۳-استراحت های بین دو دوره مطالعه

۱- استراحت های درون بازه ای یعنی تقسیم مدت زمان مطالعه یک درس به واحدهای کوچک و یک وقفه کوتاه در بین این واحدها. این نوع استراحت می تواند تا حد زیادی به تمرکز شما در هنگام مطالعه کمک کند. بهتر است که زمان مطالعه هر درس را به واحدهای سی دقیقه ای تقسیم کنید و به ازای هر سی دقیقه ۲ تا ۳ دقیقه استراحت کنید. توجه کنید که در طول این استراحت کوتاه نباید از اتاق مطالعه خود خارج شوید. ولی می توانید از جای خود برخیزید و به کارهایی مانند قدم زدن و حرکات کششی و آب خوردن و نفس عمیق کشیدن بپردازید.

۲- استراحت های بین دو درس که زمان این استراحت می تواند ۱۵تا۲۰ دقیقه باشد. انجام کارهایی که ذهن را مشغول
می کند مثل تلفن زدن، اینترنت یا صحبت با افراد خانواده توصیه نمی شود. این استراحت برای فرصت دادن به حافظه برای طبقه بندی مطالب خوانده شده و آمادگی برای شروع مطالعه جدید است. اگر دو درس متوالی شما از نظر شکلی و محتوایی خیلی به هم شبیه هستند می توانید این زمان استراحت را به ۳۰ دقیقه هم افزایش دهید.

۳- طولانی ترین استراحت همین استراحت نوع سوم است که گاهی می تواند چند ساعت ادامه پیدا کند. به طور مثال در بازگشت از کلاس تا شروع مطالعه یا بین دوره اول مطالعه در صبح تا دور بعدی در عصر یا فاصله مطالعه عصر تا آخر شب که می تواند ۲-۳ ساعت و حتی بیشتر هم باشد در این وقفه های نسبتا” طولانی شما می توانید بخوابید، غذا بخورید و در جمع خانواده حاضر باشید و یا حتی تلویزیون ببینید. اما مراقب باشید که این کارها شما را از شروع دور بعدی مطالعه غافل نکند.

یادآوری می شود که این وقفه ها قطعا” می تواند در افزایش بازده مطالعاتی مفید باشد پس به موقع و به اندازه کافی درس بخوانید و به موقع و به اندازه کافی استراحت کنید.

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما