• در درس اقتصاد موسسه ونوس با باتجربه‌ترین دبیر اقتصاد ایران و مولف کتاب درسی همکاری می کند . استاد جعفری شماره یک درس اقتصاد در ایران از افتخارات مجموعه ونوس هستند.
  • مدرس اقتصاد در دبیرستانهای فرهنگ دارای رتبه اول کشوری در سالهای مختلف مانند۹۵٫۹۶ و .. تهران  و برخی دبیرستانهای دیگر تهران
  •  عضو شورای برنامه ریزی درسی سازمان پژوهش و تألیف کتابهای درسی در دهه ۸۰ و از مولفین کتاب درسی اقتصاد
  • مولف کتابهای « آموزش و آزمون اقتصاد» از انتشارات مبتکران برای مدت ۱۲ سال ٫ « کارآزمون اقتصاد» انتشارات مبتکران٫  « کپی برابر اصل» انتشارات نیمکت سبز ٫ « آزمونهای پنج استاد برتر» انتشارات اندیشه فائق  و  کتاب جدید « آبی قلمچی» 
  • مدرس کلاسهای ضمن خدمت دبیران ٫ تشکیل شده از طرف اداره کل آموزش و پرورش و دفتر تألیف کتابهای درسی و مناطق مختلف تهران و برخی شهرستانها
  • طراح  آزمونهای قلمچی و مدتی ویراستار علمی آزمونها
نظرات شما