می‌توانید از سالی که پیش روی شماست لذت ببرید و می‌توانید از آن وحشت کنید یا متنفر باشید. انتخاب شما احساسات یک سال شما را مشخص می‌کند.

امسال سالی است که شما برای کنکور آماده می‌شوید. این سال با همه سالهای زندگی شما فرق می‌کند. شاید در هیچ سالی شما اینقدر هدفمند برای موفقیت تحصیلی تلاش نکنید و به ندرت پیش می‌آید که اینچنین متمرکز و هدفمند برای یک سال درس بخوانید.  اسال، سال سختی برای شماست. اما می‌توانید دید خود را عوض کنید. همانطر که یک ورزشکار از مسابقات سخت بیشترین لذت را می‌برد، شما هم از این سال منحصر به فرد زندگیتان و از تلاش منحصربه‌فردی که در این سال انجام می‌دهید لذت ببرید. برای لذت بردن باید به موفقیت فکر کنید و هر زمان که از درس خواندن فارغ می‌شوید به نتیجه آن روی موفقیت و سرنوشتتان فکر کنید. البته در هنگام درس خواندن فقط روی درس و فهم آن متمرکز شوید و به چیز دیگری حتی موفقیت و شکست فکر نکنید.

نظرات شما