بوییدن رایحه‌های خوشایند باعث آرامش می‌شود.

بوییدن گلها یا عطرهای خوشبو که باب میل شماست باعث آرامش شما می‌شود. اگر در اتاق خود گلدان دارید روزی چند بار آن را ببویید (البته به شرطی که بوی آن خوشایندتان باشد) یا اگر رایحه عطری برایتان آرامش بخش است روزی چند بار آنرا بو کنید. تاثیر این کار کوچک روی آرامشتان زیاد است.

نظرات شما