به کارگیری بخش منطقی مغزتان باعث بهبود فعالیت ذهنی می‌شود.

به کارگیری بخش منطقی مغزتان باعث بهبود فعالیت ذهنی می‌شود. این کار با انجام امور مربوط به تفکر منطقی مانند حساب دخل و خرج، برنامه‌ریزی روزانه و …. اتفاق می‌افتد و باعث می‌شود که بتوانید ذهن آماده‌تر و بهتری داشته باشید.

«پاول همرنس» استادیار دانشکده رواپزشکی دانشگاه هاروارد می‌گوید: به‌هم‌ریختگی و آشفتگی ذهنی اغلب ناشی از اضطراب و ترس است. با انجام اموری نظیر بررسی حساب‌های بانکی یا مرور فهرست وظایف روزانه شغلی یا خانگی، کارایی بخشی از مغز که مربوط به انجام امور منطقی‌ است افزایش می‌یابد و در نتیجه تفکر منطقی به انجام موثرتر وظایف می‌انجامد. بهتر است اولین کاری که در آغاز روز انجام می‌دهید این باشد که وظایف آن روز را به نوبت در ذهن خود مرور کنید.

نظرات شما