با در نظر گرفتن اهداف بزرگ در دانشگاه و رشته خوب به خود فشار بیاورید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

هدف شما در کنکور باید مشخص باشد. از الان باید دانشگاه  و رشته ای که می‌خواهید در آن قبول شوید را انتخاب کرده باشید. در این انتخاب حداکثر تواناییهای خود را در نظر بگیرید. اگر نسبت به خود کمی بدبین هستید از چیزی که فکر می‌کنید حداکثر توان شما است هم کمی بالاتر بروید. داشتن هدف بزرگ برای موفقیت لازم است. اگر به کوچکترین هدف قانع شوید کمتر تلاش می‌کنید. قانع شدن به اهداف کوچکتر را برای بعد از قبولی بگذارید. الان بزرگترین اهداف را در نظر بگیرید تا برای آنها تلاش زیادی بکنید و آماده‌تر باشید. در این حالت اگر به هدف نرسیدید هم به اهداف کوچکترتان می رسید. سپس نتاسب با هدفی که در نظر گرفته‌اید تلاش کنید و برای رسیدن به آن حداکثر توان خود را به خرج بدهید. این کار باعث می‌شود که بعد از مدتی تغییر را در سطح و توان خود مشاهده کنید.

نظرات شما