استفاده از تجربه دیگران باعث بهبود اطلاعات و برنامه ریزی شما می‌شود.

از تجربیات کسانی که قبل از شما کنکور داده‌اند استفاده کنید. چه کسانی که موفق بوده‌اند و چه کسانی که شکست خورده‌اند. اما باید توجه داشته باشید که شرایط هر فردی با دیگران متفاوت است و هر کس باید مسیر خودش را انتخاب کند و به پیش برود. شما هم باید از تجربیات دیگران استفاده کنید اما با تعقل و خردمندی این تجربه‌ها را با شرایط خودتان بسنجید و یک برنامه با توجه به شرایط و استعدادهای خودتان پی‌ریزی کنید.

همیشه استفاده از تجربیات و مشاوره‌های دیگران باعث پیشرفت است اما تقلید و یا دستورپذیری از دیگران عامل شکست و عدم موفقیت است.

نظرات شما