شما به عنوان یک انسان موفق گاهی لازم است که به خودتان مقداری غرور تزریق کنید! وقتی شما با خود می اندیشید که انسانی شایسته و برتر هستید، این سیگنال ها تبدیل به باور شما می شود و حقیقتا شخصیت شما سرشار از اعتماد به نفس می شود.

هر انسانی که می‌خواهد موفق شود اول باید بپذیرد که می تواند خودش را رشد دهد. برای اینکه بتوانیم خودمان را رشد دهیم باید احساس کنیم که بر خودمان تسلط داریم و در اختیار خودمان هستیم به این احساس خودسالاری می‌گویند یعنی اینکه رفتار و افکار خود را در کنترل خدتان ببینید و احساس کنید در اختیار خودتان هستید. و بعد باید باور کنید که می‌توانید پیشرفت کنید پس این احساس را در خودتان به وجود بیاورید.

نظرات شما