اگر می‌خواهید عمر بیشتری داشته باشید، ورزش باید جز زندگیتان باشد.

به طور کلی طول عمر افرادی که تمرینات ورزشی مناسبی دارند ، بیشتر از افراد غیر ورزشکار است. سن بیولوژیکی افراد ورزشکار (در ورزش‌های سبک) کمتر از افراد غیر ورزشکار است یعنی بدن فرد ورزشکار جوانتر از بدن فرد غیرورزشکار همسن است. بنابراین این‌گونه افراد از نظر ظاهری نیز افرادی شاداب و جوانند. یک علت طول عمر ورزشکاران ، مقاومت بدنی آنان در مقابل بیماری‌های عفونی است.

نظرات شما