افزایش حداکثر جذب اکسیژن در بدن افزایش کارآیی قلب از طریق حجم خون پمپ شده در یک ضربان. کاهش تعداد ضربان قلب و کاهش فشار خون. کاهش عوارض و احتمال مرگ و میر ناشی از نارساییهای قلبی. کاهش مقاومت عروقی برای عبور دادن جریان خون. افزایش جریان خون منطقه‌ای و نقل و انتقال اکسیژن به […]

  • افزایش حداکثر جذب اکسیژن در بدن
  • افزایش کارآیی قلب از طریق حجم خون پمپ شده در یک ضربان.
  • کاهش تعداد ضربان قلب و کاهش فشار خون.
  • کاهش عوارض و احتمال مرگ و میر ناشی از نارساییهای قلبی.
  • کاهش مقاومت عروقی برای عبور دادن جریان خون.
  • افزایش جریان خون منطقه‌ای و نقل و انتقال اکسیژن به بافتها.
  • افزایش توانایی بدن در مصرف اسیدهای چرب آزاد به عنوان سوبسترا در هنگام فعالیت.
  • افزایش تولید لیپوپروتئینهای سنگین (HDL) که برای بدن مفید هستند.
  • افزایش و بهبود تحمل بدن در هنگام تمرین.
  • کاهش و یا از بین بردن چاقی و افزایش قدرت عضلانی
برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما