پس از ۵۰سال تحقیقات و تئوری‌پردازی دانشمندان می‌گویند سرانجام توانسته‌اند وجود نوعی جدید از ماده را اثبات کنند. با وجود اثبات کشف این ماده جدید هنوز کسی از خصوصیات آن خبر ندارد.

این ماده که «اکسیتونیوم» (Excitonium) نام دارد، از ذراتی به نام اکسیتون Exciton تشکیل شده که آنها هم حاصل فرار الکترون و حفره‌های برجای مانده از این پدیده هستند.

از ۵۰سال قبل وجود این نوع ماده به‌صورت تئوری مطرح بود اما پیتر آبامونته، استاد فیزیک «مرکز تحقیقات علوم مواد فریدریش سیتز» دانشگاه ایلینوی آمریکا و همکارانش با ابداع روش جدیدی توانستند ذرات اکسیتون را شناسایی کرده و وجود اکسیتونیوم را به اثبات برسانند.

 

برت هالپرین، فیزیکدان دانشگاه هاروارد نخستین‌بار در دهه۱۹۶۰ میلادی نام اکسیتونیوم را پیشنهاد داد. او که تئوری وجود این ماده را مطرح کرده بود اکنون ۷۶ساله است و به‌شدت از اثبات تئوری خود و وجود این ماده هیجان‌زده شده است. اکسیتونیوم به قدری ناشناخته است که دانشمندان هنوز هیچ ایدهای در مورد خواص آن ندارند. برخی میگویند این ماده میتواند بهعنوان یک عایق ایفای نقش کند، یعنی توانایی انتقال انرژی یا تکانه را ندارد. دیگران از آن بهعنوان یک «ابرشاره» یاد میکنند که قادر است بدون هیچگونه اتلافی، انرژی و تکانه را انتقال دهد، یعنی دقیقا مخالف عایق!

نظرات شما