برای نخستین بار در تاریخ علم؛ فیزیکدانان موفق شدند نور مایع را در دمای اتاق معمولی تولید کنند.

تولید نور مایع اتفاقی بزرگ در دنیای علم محسوب می شود. بدین ترتیب فیزیکدانان توانستند این شکل عجیب از ماده را دست‌‌یافتنی‌تر از هر زمان دیگری کنند.

آنچه که این دانشمندان ارایه کرده‌اند، در واقع یک مایع بسیار منحصربه‌فرد محسوب می‌شود که سایش و چسبندگی آن صفر است. حتی برخی معتقداند باید عنوان پنجمین حالت ماده را به این دستاورد اطلاق کرد. این ماده عجیب به نور این امکان را می‌دهد تا در اطراف اشیا و زوایا منتشر شود.

نور معمولی مانند یک موج رفتار می‌کند و برخی موارد نیز همانند یک ذره هست. در واقع نور همواره در مسیر صاف و مستقیم سیر می‌کند و دقیقا به همین دلیل است که چشم‌ها نمی‌توانند آن سوی اشیا و زوایا را مشاهده کنند. اما تحت شرایط بسیار خاصی، نور می‌تواند همچون یک مایع عمل کرده و در اطراف اشیا سیر کند.

همواره تصور می‌شد که تولید نور مایع که ویژگی‌هایی شبیه یک موج را دارد تنها در دمای نزدیک به صفر مطلق امکان‌پذیر بوده که تنها کسری از ثانیه عمر هم دارد.

اما در مطالعه اخیر محققان انستیتو فناوری نانو CNR NANOTEC در ایتالیا تولید نور مایع در دمای اتاق را محقق کردند. دانیله سانویتو که این مطالعه با هدایت وی انجام شده می‌گوید: «مهمترین ویژگی دستاورد این است که نور مایع را در دمای اتاق و تحت شرایط بسیار خاص تولید کرده‌ایم. در این مسیر از ذراتی موسوم به «پولاریتون» استفاده شده است.»

نظرات شما