دانستنیهای کوتاه و جذاب از دنیا

– ایران ۱۰۱۸ شهر دارد
– گرده گل هرگز فاسد نمیشود
– بلندترین موی سر دنیا ۶ متر است
– زرافه تازه متولد شده ۲ متر قد دارد؟
– که مورچه در مایکروویو زنده میماند ؟
– خرس نوزاد ۶۰۰ بار از مادر خود کوچکتر است
– فورییه ۱۸۶۵ تنها زمانی بود که ماه کامل نشد
– طول موج نور مرئی بین ۷۰۰ – ۴۰۰ نانومتر است
– بهترین شکارچی در خشکی خرس قطبی است ؟
– نوعی عنکبوت میتواند ۳۰۰ برابر وزنش را بلند کند ؟
– کوتاهترین جمله کامل در زبان انگلیسی I am است

نظرات شما