دانستنیهای کوتاه و جذاب از دنیا

– با دویدن می توان مسافر زمان بود و کسری از ثانیه از دیگران بیشتر عمر کرد
– که کره زمین از ۱۰۲ عنصر بوجود آمده و این ۱۰۲ عنصر در بدن انسان وجود دارد
– اگر یک ماهی قرمز را در یک اتاق تاریک قرار دهید، کم کم رنگش سفید می‌شود
– که زنبور عسل ۵ چشم دارد که ۲ تا اصلی در بغل سر و ۳ تا بر روی سر اون قرار داره؟
– که خوردن یک سیب اول صبح، بیشتر از قهوه باعث دور شدن خواب آلودگی می‌شود ؟
– که گرمترین نقطه جهان نقطه ای بنام گندم بریان در کویر لوت ایران با ۷۵ درجه گرما می باشد؟
– که تعداد چینی‌های که انگلیسی بلدند، از آمریکایی‌های که انگلیسی صخبت میکنند، بیشتر است ؟
– برای تولید ۱ لیتر بنزین ۲۳,۵ تن گیاه در گذشته مدفون شده است
– که شیرینی تنها مزه ای است که جنین در رحم مادر هم می فهمد ؟
– به طور میانگین هر فرد ۱۱۴۰ بار در سال تلفن میزند ؟

نظرات شما