کشورهایی مثل ژاپن، چین و ترکیه نیز کنکور دارند. در بسیاری از کشورهای آزمون سراسری وجود دارد ولی نحوه آزمون گرفتن متفاوت است.

خیر کشورهایی مثل ژاپن، چین و ترکیه نیز کنکور دارند.

در کشور  چین،آزمون ورودی دانشگاه ها بسیار حائز اهمیت است. در این کشور بیش از نه میلیون نفر در آزمون ورود مراکز آموزش عالی شرکت می کنند اما تنها هفت میلیون ظرفیت برای پذیرش در این مراکز ایجاد شده است.
در کشور ترکیه نیز بیش از دو میلیون نفر در آزمون ورودی دانشگاه ها شرکت می کنند که تنها پانصد هزار نفر از آن ها شانس رود به دانشگاه را دارند.
در کشور پیشرفته ژاپن نیز کنکور برگزار می شود. آمار شرکت کنندگان در آزمون سراسری ژاپن سال در حدود پانصد و پنجاه هزار نفر بوده کهدر ژاپن همه ی شرکت کنندگان کنکور قبول می شوند.
دانش آموزان در کشورهای اروپایی نیز برای ورود به دانشگاه باید از گذرگاه کنکور سراسری عبور کنند. آزمون سراسری در فرانسه قدمتی یکصد ساله دارد  و در حدود ۸۵ درصد شرکت کنندگان در آن قبول می شوند.در روسیه نیز پذیرفته شدگان آزمون سراسری بیش از یک میلیون نفر می باشند.
البته نوع کنکور و شیوه طراحی سوالات آن در کشورهای مختلف،متفاوت می باشد. آزمون سراسری ورود به مراکز آموزش عالی در حدود سی کشور دنیا برگزار می شود که در بین این کشورها نام ایالات متحده،انگلستان،استرالیا و بسیاری کشورهای بزرگ و صنعتی دیده می شود.
نظرات شما