چرا بدون اینکه بخواهیم و علاقه مند باشیم در خصوص موضوعی اطلاعات داشته باشیم، انها در ذهن ما نقش می بندند؟

حافظه انسان برخی از ویژه گیها را در خود دارد که می توانند بسیار حائز اهمیت باشند. اما چطور ازاین ویژه گیها برای قبولی در کنکور استفاده کنیم؟!
همانطور که همه ما می دانیم بخش عمده ای از سوالات کنکور از حفظی جات است؛ برای اینکه از حفظی جات نهایت بهره را ببریم می بایست از برخی قابلیتهای خدادادی حافظه مان استفاده کنیم. یکی از ویژه گیهای مهم حافظه ما ثبت خودکار وقایع است.حافظه ما هر اطلاعاتی که در پیرامون ما هست را ثبت می کند، بدون آنکه حتی خودمان بخواهیم. برای مثال ممکن است رنگ دروازه همسایه تان برایتان مهم نباشد اما به احتمال بسیار زیاد اگر شخصی از شما آدرس او را بخواهد ناگهان رنگ دروازه آن در ذهن شما تداعی می شود.
اما چرا این اتفاق افتاده؟ چرا بدون اینکه بخواهیم و علاقه مند باشیم در خصوص موضوعی اطلاعات داشته باشیم، انها در ذهن ما نقش می بندند؟ از این خاصیت حافظه چطور می توانید برای کنکور بهره ببرید!؟
خیلی ها می گویند که برای کنکور نباید حفظی جات را به صورت روزنامه وار خواند، البته تا حدودی این نظرشان درست است، زیرا کنکور در سالهای اخیر به سمت مفهومی شدن رفته است.
با این حال سوالی که وجود دارد این است که آیا خواندن روزنامه وار حفظی جات خللی در فهم مسائل مختلف درسی ایجاد خواهد کرد یا نه برعکس می تواند این به درک بهتر آنها کمک کند!؟
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، حافظه تمامی اطلاعات پیرامون را ذخیره می کند، هرچه شما در طول دوران کنکور به یک موضوع بیشتر نزدیک شوید، تسلط شما روی آن بیشتر خواهد بود. در حقیقت با اینکه ممکن است شما تند خوانی را شروع کرده و پس از پایان یافتن اولین مرحله درس، تسلط خواصی بر آنچه که مرور کرده اید نداشته باشید اما چه بخواهید و چه نخواهید حافظه شما درصد اندکی از تمام مطالبی را که مرور کرده اید در خود ثبت کرده است.
این ثبت اطلاعات اولیه که حاصل روزنامه وار خواندن درس است، می تواند در بخش دوم مساله که مفهومی خواند آنهاست نقشی فوق العاده مهم ایفا کند؛ زیار شما بدون اینکه تمرکز خاصی روی مطالب درسی گذاشته باشید، توانسته اید انها را در ذهن خود ثبت کنید. این بدان معناست که روزنامه وار خواندن حفظی جات برای شروع مطالعه روشی موثر خواهد بود که ذهن شمارا برای مفهومی خواندن آماده خواهد کرد.

نظرات شما