۱. خوردن پنیر به ویژه در وعده صبحانه ۲. حجامت در گودی پس گردن ۳. خوردن سیب ترش و گشنیز ۴. کوتاه نکردن ناخن ها ۵. بی خوابی کشیدن ۶. زیاده روی در خوردن گوشت گاو پیامبر خدا (ص) :ده چیز فراموشی می آورد:خوردن پنیر، خوردن پس مانده موش، خوردن سیب ترش و گشنیز، حجامت […]

۱. خوردن پنیر به ویژه در وعده صبحانه

۲. حجامت در گودی پس گردن

۳. خوردن سیب ترش و گشنیز

۴. کوتاه نکردن ناخن ها

۵. بی خوابی کشیدن

۶. زیاده روی در خوردن گوشت گاو

پیامبر خدا (ص) :ده چیز فراموشی می آورد:خوردن پنیر، خوردن پس مانده موش، خوردن سیب ترش و گشنیز، حجامت در گودی پس گردن،راه رفتن میان دو زن،نگریستن به دار آویختن، بی خوابی کشیدن و خواندن سنگ قبرها

امام باقر (ع):کوتاه کردن ناخن، از آن رو  که لازم است که پناهگاه شیطان است و فراموشی از آن پدید میآید

امام رضا(ع) فراوان خوردن گوشت حیوان وحشی و گاو،خشکی عقل،سرگشتگی فهم،کندی ذهن،و فروانی فراموشی می آورد

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما